Aktualności

Ikona

Nabory grantowe od 16 grudnia

2019-11-18, godz. 14:22

Informujemy, że od 16 grudnia 2019 do 10 stycznia 2020 roku do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór grantowy. Zapraszamy potencjalnych grantobiorców do składania wniosków.

Ikona

Szkolenie dla grantobiorców

2019-11-05, godz. 14:00

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) oraz sektora publicznego na szkolenie dla grantobiorców poprzedzające zaplanowane nabory grantowe. Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2019 r. godz. 10.00 w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11.

Ikona

Szkolenie "Mazowieckie Praktyki i Tradycje Kulinarne - Produkty Regionalne i Tradycyjne" - ZMIANA TERMINU

2019-10-14, godz. 11:29

UWAGA! W związku z niewystarczającą liczbą uczestników w zaproponowanym terminie SZKOLENIE ZOSTANIE PRZEŁOŻONE na inny termin

Ikona

Szkolenie "Mazowieckie Praktyki i Tradycje Kulinarne - Produkty Regionalne i Tradycyjne"

2019-10-04, godz. 11:10

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zapraszają na szkolenie "Mazowieckie Praktyki i Tradycje Kulinarne - Produkty Regionalne i Tradycyjne".

Ikona

Regionalny Konkurs Grantowy

2019-09-11, godz. 11:03

Konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizacje pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @