Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Wyniki naborów

Publikujemy wyniki ostatnich naborów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Informujemy, że 3 września br. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostaną ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach.

Walne Zebranie Członków

Informujemy, że 20 sierpnia br. o godzinie 12.30 (pierwszy termin), o godz. 13.00 (drugi termin) w Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

"Cudze chwalicie, swoje poznajcie"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskiebazarek.pl.

Jezioro Zegrzyńskie w roli głównej

O walorach turystyczno-rekreacyjnych okolic Jeziora Zegrzyńskiego nikogo przekonywać nie trzeba, ale warto o nich przypomnieć, zwłaszcza, że jest co reklamować. Tego zadania podjęła się Lokalna Organizacja Turystyczna "Przystań w sercu Mazowsza", która realizuje właśnie projekt "Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim".

List z okazji 30-lecia samorządu gminnego w Polsce

Władze samorządowe Serocka przesłały na ręce Prezesa Edwarda Trojanowskiego list z okazji 30-lecia reaktywowania samorządu gminnego w Polsce.

Kolejne nabory

Informujemy, że od 29 czerwca do 28 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Informacje dla beneficjentów

Zamieszczamy pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych w związku z epidemią przepisów i rozwiązań w ramach PROW.

Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

Z przykrością informujemy, iż z powodu istotnych ograniczeń w poruszaniu się i kontaktach międzyludzkich spowodowanych pandemią koronawirusa, zaplanowany na 2020 rok Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Woli Kiełpińskiej w Gminie Serock nie odbędzie się.

Podziękowanie za życzenia Wielkanocne

Prezes LGDZZ Edward Trojanowski serdecznie dziękuje za wszystkie otrzymane życzenia wielkanocne.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @