Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

List z okazji 30-lecia samorządu gminnego w Polsce

Władze samorządowe Serocka przesłały na ręce Prezesa Edwarda Trojanowskiego list z okazji 30-lecia reaktywowania samorządu gminnego w Polsce.

Kolejne nabory

Informujemy, że od 29 czerwca do 28 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Informacje dla beneficjentów

Zamieszczamy pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych w związku z epidemią przepisów i rozwiązań w ramach PROW.

Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

Z przykrością informujemy, iż z powodu istotnych ograniczeń w poruszaniu się i kontaktach międzyludzkich spowodowanych pandemią koronawirusa, zaplanowany na 2020 rok Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Woli Kiełpińskiej w Gminie Serock nie odbędzie się.

Podziękowanie za życzenia Wielkanocne

Prezes LGDZZ Edward Trojanowski serdecznie dziękuje za wszystkie otrzymane życzenia wielkanocne.

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dodatkowe wyjaśnienia dotyczące projektowanych zmian w PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014-2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014-2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest częścią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.

Wesołych Świąt !

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Uwaga! Ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami biura

Prosimy o kontaktowanie się drogą telefoniczną lub mailową.

Pożegnanie śp. Janusza Kubickiego

Z przykrością informujemy o śmierci śp. Janusza Kubickiego. Odszedł w niedzielę 8 marca 2020 roku w pełni aktywności społecznej i zawodowej.

Jubileusz 10-lecia Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

25 lutego br. odbyła się niecodzienna uroczystość. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński uczciła 10-lecie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, które otworzyło możliwość korzystania ze środków funduszu rybackiego. Obszar LGD Zalew Zegrzyński od tego czasu korzysta zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @