Aktualności

Jezioro Zegrzyńskie w roli głównej

Data umieszczenia:

O walorach turystyczno-rekreacyjnych okolic Jeziora Zegrzyńskiego nikogo przekonywać nie trzeba, ale warto o nich przypomnieć, zwłaszcza, że jest co reklamować. Tego zadania podjęła się Lokalna Organizacja Turystyczna "Przystań w sercu Mazowsza", która realizuje właśnie projekt "Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim".

Jezioro Zegrzyńskie i jego sąsiedztwo oferują nie tylko doskonałe warunki do wypoczynku, uprawiania sportów, relaksu i zabawy. To także obszar intensywnie rozwijający się z nieograniczonym niemal potencjałem. Miejscowi znają i doceniają tutejsze możliwości w zakresie turystyki i rekreacji, a turyści coraz chętniej odwiedzają ten region.


Projekt „Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim – promocja regionu Jeziora Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz walory naturalne i ofertę turystyczną” zakłada podjęcie działań, które w pełni zaprezentują ofertę regionu, a także podniosą świadomość społeczności lokalnej odnośnie rybackiego dziedzictwa kulturowego i znaczenia sektora rybackiego na Jeziorze Zegrzyńskim. Cel zostanie zrealizowany dzięki szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych, a także produkcji dwóch filmów informacyjno-promocyjnych oraz wydaniu publikacji tematycznej o charakterze albumu, które stanowić będą bogate źródło informacji i inspiracji dla przebywających na terenie LOT „Przystań w sercu Mazowsza” lub planujących wizytę. Aby nie można było odmówić przedsięwzięciu rozmachu, zarówno film, jak i książka zostaną zaprezentowane jesienią na największych w Polsce targach turystycznych World Travel Show, które gromadzą wystawców i gości z Polski oraz z zagranicy. Pierwszy wariant filmu jest już do obejrzenia na stronie internetowej (zegrze.org) i profilu LOT na Facebooku oraz pod tym artykułem.


Projekt, na realizację którego pozyskano dofinansowanie z funduszy unijnych, realizowany jest na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Zalew Zegrzyński", obejmującej powiat legionowski (gminy Jabłonna, Serock, Wieliszew i Nieporęt), powiat wołomiński (gminy Radzymin i Dąbrówka) oraz Gminę Somianka w powiecie wyszkowskim.


Projekt został dofinansowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, która powstała w 2017 roku z inicjatywy samorządów i LGD, wspiera promocję oraz rozwój regionu Jeziora Zegrzyńskiego, lokalnej przedsiębiorczości, turystyki i ekologii. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej LOT „Przystań w sercu Mazowsza” (zegrze.org) oraz na fanpage’u na Facebooku.Fot. Andrzej NowakFilm - otwórz


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @