Aktualności

Nie tylko Zalew! - nowy przewodnik turystyczny

Data umieszczenia:

Zapraszamy do korzystania z wydanego przez nas przewodnika pt. "Nie tylko Zalew - tematyczny przewodnik turystyczny po krainie Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego".

Przewodnik został wydany w ramach międzynarodowego projektu współpracy HESTIA - Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA - Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamościa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Publikacja ukierunkowana jest na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Znajdą tu Państwo atrakcje przyrodnicze obszaru, szlaki wodne, rowerowe i piesze, warte odwiedzenia obiekty historyczne, sakralne i kulturowe oraz związane z nimi ciekawostki historyczne, a także wybrane obiekty gastronomiczne.


Mamy nadzieję, że przewodnik pozwoli Państwu lepiej poznać obszar Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego. Zapraszamy do korzystania.


Link do publikacji: http://lgdzz.pl/pliki/Promocja/publikacje/Nie%20tylko%20Zalew%20-%20ostateczna%20wersja%20interetowa.pdf"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @