Aktualności

Konkurs "My i Ryby" - II edycja - do wygrania nagrody rzeczowe do 1000 zł

Data umieszczenia:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło II edycja konkursu pn. "My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych:

klasy I- III,

klasy IV- VI,

klasy VII-VIII.

Zasady udziału są proste.

Pokaż co zmieniło się w otoczeniu, dzięki Europejskiemu Funduszowi Morskiemu i Rybackiemu. Może będzie to nowe miejsce rekreacji i odpoczynku nad wodą, wybudowana ścieżka edukacyjno - przyrodnicza albo nowe huśtawki na placu zabaw? A może dodatkowe zajęcia lub warsztaty edukacyjne dla dzieci? Może rozwój firm? Może założono stawy, w których rybacy hodują ryby? Może zadbano o koryto rzeki, lub usunięto zanieczyszczenia?

Wystarczy wysłać pracę konkursową prezentującą, jak wiele w Polsce zmieniły środki unijne z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) do 3 marca 2023 r na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie organizatora: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @