Aktualności

Ankiety służące opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego LGD Zalew Zegrzyński

Data umieszczenia:

Zapraszamy do wypełnienia ankiet służących opracowaniu LSR na przyszłą perspektywę finansową

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiet dotyczących oceny potrzeb i potencjału obszaru LSR oraz zainteresowania realizacją projektów w przyszłej perspektywie finansowej.


Linki ankiet znajdą Państwo poniżej.


Ankieta - ocena potrzeb i potencjału obszaru LGD Zalew Zegrzyński


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9r-5gn75yIuVNJN3D-mhMeuV1m5Te1C8VRqmAgRH9ymWYIQ/viewform?usp=sf_link


Karta pomysłu na projekty na przyszłą perspektywę finansową – fiszka projektowa


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefljAVGQuYphQF5ftLsho_Ge4jMJPR-FOLpQujfRv07J9bQg/viewform?usp=sf_linkZdjęcie: Obraz autorstwa katemangostar na Freepik


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @