Aktualności

Wyniki oceny Rady naborów i operacji własnych

Data umieszczenia:

Publikujemy wyniki ostatnich naborów. W dniu 28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostały ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach. W ramach naborów trwających od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00 złożono 20 wniosków, z czego 13 mieści się w limicie środków.

Poniżej znajdą Państwo listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR oraz listy operacji wybranych.


Nabór Nr 1/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 1/2023 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 2/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 2/2023 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 3/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 3/2023 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 4/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 4/2023 - lista operacji wybranych


Na posiedzeniu Rady zostały ocenione również 4 wnioski na operację własną.


Nabór Nr 1/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 1/2023 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 2/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 2/2023 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 3/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 3/2023 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 4/2023 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 4/2023 - lista operacji wybranychZdjęcie: Image by wayhomestudio on Freepik


 


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @