Aktualności

Poznaliśmy dobre praktyki realizowane na obszarach wiejskich Wielkopolski.

Data umieszczenia:

W dniach 25-28.09.2023 odbył się wyjazd studyjny na teren Wielkopolski realizowany w ramach projektu "Małe i Wielkie przykłady dla Mazowsza".

30-osobowa grupa uczestników miała okazję poznać dobre praktyki realizowane na obszarze działania LGD „Krajna Złotowska”.


Grupa odwiedziła m.in. Folwark Hawaje, który otrzymał w 2016 roku tytuł najlepszego gospodarstwa agroturystycznego w Wielkopolsce. Poznała liczne przykłady projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa i stowarzyszenia za pomocą środków wdrażanych przez LGD. Program obfitował także w spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności – sołtysami i Kołami Gospodyń Wiejskich. Zorganizowane były także warsztaty lokalne z kuchni myśliwskiej, robienia makramy czy też malowania haftu krajeńskiego.


Dziękujemy Lokalnej Grupie Działania „Krajna Złotowska” oraz wszystkim gospodarzom miejsc, które odwiedziliśmy za miłe przyjęcie oraz podzielenie się cennym doświadczeniem.


Mamy nadzieję, że wizyta studyjna spełniła oczekiwania uczestników, a poznane dobre praktyki będą doskonałą inspiracją do dalszych działań na rzecz rozwoju obszaru LGD Zalew Zegrzyński.


A teraz zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wyjazdu studyjnego.

 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @