Operacje własne LGD w 2018 roku

WYNIKI NABORÓW


Operacja własna OW/1/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/1/2018 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/2/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/2/2018 - lista operacji wybranych


 


Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnej nr OW/1/2018


LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 24.04.2018r. informacji o planowanej operacji własnej nr OW/1/2018 pt.: „X Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw”, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.05.2018r.
W związku z powyższym wniosek opracowany przez LGD Zalew Zegrzyński o przyznanie pomocy na operację własną zostanie przekazany Radzie LGD Zalew Zegrzyński do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnej nr OW/2/2018


LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 24.04.2018r. informacji o planowanej operacji własnej nr OW/2/2018 tj. poznanie dobrych praktyk dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych, agroturystyki, turystyki wiejskiej itp., żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.05.2018r. W związku z powyższym wniosek opracowany przez LGD Zalew Zegrzyński o przyznanie pomocy na operację własną zostanie przekazany Radzie LGD Zalew Zegrzyński do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/1/2018 z dnia 24.04.2018 r.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1


Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/2/2018 z dnia 24.04.2018 r.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1


WAŻNE DOKUMENTY


Strategia LGDZZ
Kryteria wyboru operacji
Procedura oceny wyboru operacji
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury


 


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @