Nabory w 2017 roku

Nabór trwa od 12 do 27 czerwca 2017 r. do godziny 14.00 - NABÓR ZAKOŃCZONY!

Data zamieszczenia 25 maja 2017 r. godzina 15.20


Nabór Nr 1/2017 - Przedsięwzięcie: 1.4.2  Infrastruktura dla turystyki
Ogłoszenie do naboru nr 1/2017
Załącznik do naboru nr 1/2017


Nabór Nr 2/2017 - Przedsięwzięcie: 2.2.1 Bliżej Klienta
Ogłoszenie do naboru nr 2/2017
Załącznik do naboru nr 2/2017


Nabór Nr 3/2017 - Przedsięwzięcie: 2.2.1 Nie tylko ryby
Ogłoszenie do naboru nr 3/2017
Załącznik do naboru nr 3/2017


Nabór Nr 4/2017 - Przedsięwzięcie: 4.4.1 Woda znaczy życie
Ogłoszenie do naboru nr 4/2017
Załącznik do naboru nr 4/2017

Nabór Nr 5/2017 - Przedsięwzięcie: 1.4.3 Inkubatory smaku
Ogłoszenie do naboru nr 5/2017
Załącznik do naboru nr 5/2017


Nabór Nr 6/2017 - Przedsięwzięcie: 1.4.1 Marka dla Zalewu
Ogłoszenie do naboru nr 6/2017
Załącznik do naboru nr 6/2017

Nabór Nr 7/2017 - Przedsięwzięcie: 1.1.1 Praca nad Zalewem
Ogłoszenie do naboru nr 7/2017
Załącznik do naboru nr 7/2017


Nabór Nr 8/2017 - Przedsięwzięcie: 4.3.1 Tylko jedna Ziemia
Ogłoszenie do naboru nr 8/2017
Załącznik do naboru nr 8/2017


WYNIKI NABORÓW 2017
Nabór Nr 1/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 1/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 3/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 3/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 4/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 4/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR
Nabór Nr 7/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 7/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR
Nabór Nr 8/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 8/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR

Protokół z posiedzenia Rady LGDZZ z 20 lipca 2017 r. 
Protokół z posiedzenia Rady LGDZZ z 27 października 2017 r.


WAŻNE DOKUMENTY


Dokumentacja Aplikacyjna PROW 2014-2020
Dokumentacja Aplikacyjna PO RYBY 2014-2020
Kryteria wyboru operacji
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020
Formularz informacyjnych przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Fiszka projektowa 
Wzór protestu


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @