Nabór w 2017 roku

Nabór trwa od 30 października do 20 listopada 2017 r. do godziny 14.00.

Data zamieszczenia 11 października 2017 r. godzina 13.30


Nabór Nr 9/2017 - Przedsięwzięcie: 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki
Ogłoszenie do naboru 9/2017
Załącznik do naboru 9/2017


Nabór Nr 10/2017 - Przedsięwzięcie: 2.1.1. Bliżej Klienta
Ogłoszenie do naboru 10/2017
Załącznik do naboru 10/2017

Nabór Nr 11/2017 - Przedsięwzięcie: 4.4.1 Woda znaczy życie
Ogłoszenie do naboru 11/2017
Załącznik do naboru 11/2017

Nabór Nr 12/2017 - Przedsięwzięcie: 1.4.3 Inkubatory smaku
Ogłoszenie do naboru 12/2017
Załącznik do naboru 12/2017


Nabór Nr 13/2017 - Przedsięwzięcie 1.4.1 Marka dla Zalewu
Ogłoszenie do naboru 13/2017
Załącznik do naboru 13/2017

Nabór Nr 14/2017 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Praca nad Zalewem
Ogłoszenie do naboru 14/2017
Załącznik do naboru 14/2017 


Nabór Nr 15/2017 - Przedsięwzięcie 4.3.1 Tylko jedna Ziemia
Ogłoszenie do naboru 15/2017
Załącznik do naboru 15/2017


 


WYNIKI NABORÓW
Nabór Nr 9/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 9/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 10/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 10/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 11/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 11/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 12/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 12/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 13/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 13/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 14/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 14/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 15/2017 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 15/2017 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Protokół z posiedzenia Rady LGDZZ


WAŻNE DOKUMENTY


Dokumentacja Aplikacyjna PROW 2014-2020
Dokumentacja Aplikacyjna PO RYBY 2014-2020
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Kryteria wyboru operacji
Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020
Formularz informacyjnych przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Fiszka projektowa 
Wzór protestu


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @