Nabory w 2018 roku

Nabór trwa od 26 lutego do 12 marca 2018 r. do godziny 14.00.

Data zamieszczenia 9 lutego 2018 r. godz. 15.30


Nabór Nr 1/2018 - Przedsięwzięcie: 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki
Ogłoszenie do naboru 1/2018
Załącznik do naboru 1/2018


Nabór Nr 2/2018 - Przedsięwzięcie: 2.1.1 Bliżej Klienta
Ogłoszenie do naboru 2/2018
Załącznik do naboru 2/2018


Nabór Nr 3/2018 - Przedsięwzięcie: 2.3.1 Zalew rybactwem stoi
Ogłoszenie do naboru 3/2018
Załącznik do naboru 3/2018


Nabór Nr 4/2018 - Przedsięwzięcie: 1.1.1 Praca nad Zalewem
Ogłoszenie do naboru 4/2018
Załącznik do naboru 4/2018


Nabór Nr 5/2018 - Przedsięwzięcie: 1.4.1 Marka dla Zalewu
Ogłoszenie do naboru 5/2018
Załącznik do naboru 5/2018
 


Nabór Nr 6/2018 - Przedsięwzięcie: 3.1.1 W jedności siła i ... mądrość
Ogłoszenie do naboru 6/2018
Załącznik do naboru 6/2018


Nabór Nr 7/2018 - Przedsięwzięcie: 3.2.1 Więcej niż "sypialnia"
Ogłoszenie do naboru 7/2018
Załącznik do naboru 7/2018


Nabór Nr 8/2018 - Przedsięwzięcie: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród
Ogłoszenie do naboru 8/2018
Załącznik do naboru 8/2018


Nabór Nr 9/2018 - Przedsięwzięcie: 3.4.1 Klucz do potęgi
Ogłoszenie do naboru 9/2018
Załącznik do naboru 9/2018


Nabór Nr 10/2018 - Przedsięwzięcie: 4.2.1 Tylko jeden Zalew
Ogłoszenie do naboru 10/2018
Załącznik do naboru 10/2018


WYNIKI NABORÓW


Nabór Nr 1/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 1/2018 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 3/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 3/2018 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 4/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 4/2018 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 6/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 6/2018 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 7/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 7/2018 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 8/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 8/2018 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 9/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 9/2018 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 10/2018 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 10/2018 - lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGDZZ


WAŻNE DOKUMENTY


Dokumentacja Aplikacyjna PROW 2014-2020
Dokumentacja Aplikacyjna PO RYBY 2014-2020
Strategia LGDZZ
Kryteria wyboru operacji
Procedura oceny wyboru operacji
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Formularz informacyjnych przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Fiszka projektowa 
Wzór protestu
Wzór wezwania


 


 


 


 


 


 


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @