Nabory w 2019 roku

Nabór trwa od 15 marca do 1 kwietnia 2019 roku do godz. 14.00

Data zamieszczenia 21.02.2019 r.


Nabór 1/2019 - Przedsięwzięcie 1.3.1 Dobra promocja dźwignią rozwoju
Ogłoszenie do naboru 1/2019
Załącznik do naboru 1/2019


Nabór 2/2019 - Przedsięwzięcie 1.4.1 Marka dla Zalewu
Ogłoszenie do naboru 2/2019
Załącznik do naboru 2/2019


Nabór 3/2019 - Przedsięwzięcie 1.4.1 Marka dla Zalewu
Ogłoszenie do naboru 3/2019
Załącznik do naboru 3/2019


Nabór 4/2019 - Przedsięwzięcie 2.3.1 Zalew rybactwem stoi
Ogłoszenie do naboru 4/2019
Załącznik do naboru 4/2019


Nabór 5/2019 - Przedsięwzięcie 3.1.1 W jedności siła i ... mądrość
Ogłoszenie do naboru 5/2019
Załącznik do naboru 5/2019


Nabór 6/2019 - Przedsięwzięcie 3.2.1 Więcej niż "sypialnia"
Ogłoszenie do naboru 6/2019
Załącznik do naboru 6/2019


Nabór 7/2019 - Przedsięwzięcie 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród
Ogłoszenie do naboru 7/2019
Załącznik do naboru 7/2019


Nabór 8/2019 - Przedsięwzięcie 3.4.1 Klucz do potęgi
Ogłoszenie do naboru 8/2019
Załącznik do naboru 8/2019


Nabór 9/2019 - Przedsięwzięcie 3.5.1 Niewykorzystany potencjał
Ogłoszenie do naboru 9/2019
Załącznik do naboru 9/2019


Nabór 10/2019 - Przedsięwzięcie 3.5.1 Niewykorzystany potencjał
Ogłoszenie do naboru 10/2019
Załącznik do naboru 10/2019


Nabór 11/2019 - Przedsięwzięcie 3.5.2 Zalew empatii
Ogłoszenie do naboru 11/2019
Załącznik do naboru 11/2019


Nabór 12/2019 - Przedsięwzięcie 4.1.1 Cogito ergo sum
Ogłoszenie do naboru 12/2019
Załącznik do naboru 12/2019


WYNIKI NABORÓW


Nabór Nr 1/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 1/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 2/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 2/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 3/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 3/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 4/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 4/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 5/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 5/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 6/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 6/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 7/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 7/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 8/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 8/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 9/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 9/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 10/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 10/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 11/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 11/2019 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 12/2019 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 12/2019 - lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGDZZ


WAŻNE DOKUMENTY 


Dokumentacja Aplikacyjna PROW 2014-2020
Dokumentacja Aplikacyjna PO RYBY 2014-2020
Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)
Oświadczenia do wniosków o dofinansowanie PO RYBY 2014-2020
Strategia LGDZZ
Kryteria wyboru operacji
Zmieniony załącznik 5a do procedury oceny wyboru operacji obowiązujący od 27 lutego 2018
Tekst procedury oceny wyboru operacji po wprowadzonej zmianie załącznika 5a
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Fiszka projektowa 
Wzór protestu
Wzór wezwania


 


  


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @