Nabory grantowe w 2019 roku

Nabór trwa od 16 grudnia 2019 roku do 10 stycznia 2020 roku do godz. 14.00

Data zamieszczenia 18.11.2019


Nabór G/1/2020 - Przedsięwzięcie 3.2.1 Więcej niż „sypialnia” 
Ogłoszenie do naboru G/1/2020
Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
Generator wniosku do naboru G/1/2020


Nabór G/2/2020 - Przedsięwzięcie 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród
Ogłoszenie do naboru G/2/2020
Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
Generator wniosku do naboru G/2/2020


Nabór G/3/2020 - Przedsięwzięcie 3.4.1 Klucz do potęgi 
Ogłoszenie do naboru G/3/2020
Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
Generator wniosku do naboru G/3/2020


Nabór G/4/2020 - Przedsięwzięcie 4.1.1 Cogito ergo sum
Ogłoszenie do naboru G/4/2020
Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
Generator wniosku do naboru G/4/2020


WYNIKI NABORÓW


Nabór Nr G/1/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr G/1/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr G/2/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr G/2/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr G/3/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr G/3/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr G/4/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr G/4/2020 - lista operacji wybranych
Protokół


WAŻNE DOKUMENTY


Instrukcja Generatora Wniosków
Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD ZZ
Karta weryfikacji operacji
Karta zgodności z LSR
Karta weryfikacji PROW
Karta oceny wg lokalnych kryteriów
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Wzór umowy o powierzenie grantu
Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu
Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu - wersja edytowalna
Instrukcja rozliczenia grantu
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu / zasobach / kwalifikacjach / prowadzonej działalności
Oświadczenie o  wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO Grantobiorcy)
Fiszka projektowa 


 


 


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @