Nabory w 2020 roku

Nabór trwa od 29 czerwca do 28 lipca 2020 r. do godz. 14.00

Data zamieszczenia 08.06.2020 r.


Uwaga!


W związku z sytuacją epidemiczną i ograniczonymi możliwościami konsultacji osobistych, punkty w kryterium fakultatywnym nr 13 – konsultowanie projektu, będą przyznawane po spełnieniu następujących warunków:
- przesłanie fiszki projektowej,
- odbycie co najmniej 2 konsultacji telefonicznych, na których omówione zostaną uprzednio wysłane drogą mailową wstępnie/częściowo wypełnione dokumenty aplikacyjne (wniosek, biznesplan itp.).
Konsultacje telefoniczne będą odnotowywane w ewidencji doradztwa prowadzonej przez pracowników Biura LGD. Prosimy, aby pamiętać o podaniu danych podmiotu w celu odnotowania rozmowy w ewidencji doradztwa.


Wnioski będą przyjmowane w punkcie przyjęć wniosków LGD. W trosce o bezpieczeństwo oraz ze względu na ograniczony dostęp do budynku, w którym mieści się siedziba LGD prosimy o telefoniczną informację o chęci złożenia wniosku. Umożliwi to odbiór dostarczonych przez Państwa dokumentów.


W związku z sytuacją epidemiczną potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracowników Biura LGD w ostatnim dniu przyjmowania wniosków może być utrudnione. Prosimy zatem o wcześniejsze przynoszenie dokumentów wymagających potwierdzenia. W celu potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem prosimy o przyniesienie oryginałów oraz gotowych kopii do potwierdzenia. W trosce o bezpieczeństwo oraz ze względu na ograniczony dostęp do budynku, w którym mieści się siedziba LGD prosimy o telefoniczną informację o chęci potwierdzenia dokumentów.


Nabór 1/2020 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Praca nad Zalewem
Ogłoszenie do naboru 1/2020
Załącznik do naboru 1/2020


Nabór 2/2020 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Praca nad Zalewem
Ogłoszenie do naboru 2/2020
Załącznik do naboru 2/2020


Nabór 3/2020 - Przedsięwzięcie 1.4.1 Marka dla Zalewu
Ogłoszenie do naboru 3/2020
Załącznik do naboru 3/2020


Nabór 4/2020 - Przedsięwzięcie 3.1.1 W jedności siła i mądrość
Ogłoszenie do naboru 4/2020
Załącznik do naboru 4/2020


Nabór 5/2020 - Przedsięwzięcie 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród
Ogłoszenie do naboru 5/2020
Załącznik do naboru 5/2020


Nabór 6/2020 - Przedsięwzięcie 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród
Ogłoszenie do naboru 6/2020
Załącznik do naboru 6/2020


Nabór 7/2020 - Przedsięwzięcie 3.5.1 Niewykorzystany potencjał
Ogłoszenie do naboru 7/2020
Załącznik do naboru 7/2020


Nabór 8/2020 - Przedsięwzięcie 4.3.1 Tylko jedna ziemia
Ogłoszenie do naboru 8/2020
Załącznik do naboru 8/2020


Nabór 9/2020 - Przedsięwzięcie 4.3.1 Tylko jedna ziemia
Ogłoszenie do naboru 9/2020
Załącznik do naboru 9/2020


Nabór 10/2020 - Przedsięwzięcie 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki
Ogłoszenie do naboru 10/2020
Załącznik do naboru 10/2020


Nabór 11/2020 - Przedsięwzięcie 2.3.1 Zalew rybactwem stoi
Ogłoszenie do naboru 11/2020
Załącznik do naboru 11/2020


Nabór 12/2020 - Przedsięwzięcie 2.3.1 Zalew rybactwem stoi
Ogłoszenie do naboru 12/2020
Załącznik do naboru 12/2020


WYNIKI NABORÓW


Nabór Nr 1/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 1/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 2/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 2/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 3/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 3/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 4/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 4/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 5/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 5/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 6/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 6/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 7/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 7/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 8/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 8/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 9/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 9/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 10/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 10/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 11/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 11/2020 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 12/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 12/2020 - lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGDZZ


WAŻNE DOKUMENTY 


Dokumentacja Aplikacyjna PROW 2014-2020
Dokumentacja Aplikacyjna PO RYBY 2014-2020
Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)
Oświadczenia do wniosków o dofinansowanie PO RYBY 2014-2020
Strategia LGDZZ
Kryteria wyboru operacji
Zmieniony załącznik 3 do procedury oceny wyboru operacji obowiązujący od września 2019
Tekst procedury oceny wyboru operacji po wprowadzonej zmianie załącznika 3 - wersja nr 6 (wrzesień 2019)
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Fiszka projektowa 
Wzór protestu
Wzór wezwania


 


  


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @